iq

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arthur Ross Gedenktekens
Stephensonlaan 44
1222 NX Hilversum

Tel. 035-7130305

Belangrijk om te weten
 

Ondanks het feit dat na het overlijden van een dierbare emotie een grote rol speelt, zijn er toch momenten waarop beslissingen genomen moeten worden,
die om rationeel denken vragen.

Een van die momenten is er bij de keuze van een gedenkteken.
Hoe gaat het gedenkteken er uit zien ?
Welke materialen wilt u gebruiken en kunnen er gebruikt worden?
Wat wilt u dat er op het gedenkteken aan tekst geplaatst wordt. enz. enz

Bij deze moeilijke beslissingen kunnen wij u terzijde staan.
 

Regelgeving
Wat niet in de laatste plaats een rol speelt in de keuze mogelijkheden betreffende de uitvoering van het gedenkteken zijn de voorschriften van de betreffende begraafplaats. Soms mogen bepaalde dingen niet, en soms moet er juist weer wel aan bepaalde zaken worden voldaan. Deze voorschriften zijn bij ons bekend en wij kunnen u adviseren hoe tot een passend gedenkteken te komen.

Vergunningsaanvraag
Bij nagenoeg alle begraafplaatsen dient men een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken aan te vragen. De meeste begraafplaatsen brengen voor de behandeling en goedkeuring van de aanvraag een bedrag in rekening.
De plaatsingsvergunning wordt feitelijk door de “rechthebbende “aangevraagd maar zal door ons worden verzorgd.
Daar de kosten per begraafplaats sterk kunnen variëren zijn deze vergunningskosten niet in de prijs van het gedenkteken verdisconteerd.
De eventuele leges of vergunningskosten zullen apart vermeld en uiteraard zonder opslag doorberekend worden.

Algemene graven
In een algemeen graf worden meerdere personen begraven, die veelal geen familie - of andere relatie hadden.
De nabestaande(n) van elk van de overledene zullen een gedenkteken op het graf willen plaatsen, waardoor er per gedenksteen minder ruimte beschikbaar
is.
De meeste begraafplaatsen omschrijven in hun voorschriften waaraan de gedenktekens voor algemene graven qua afmeting en soms qua vorm moeten voldoen.

Familiegraven
Deze graven worden nogal eens verschillend benoemd, (familiegraf, eigen-graf, huurgraf) maar hebben gemeen dat het gaat om graven waarin alleen aanverwante overledenen worden begraven waarbij de rechthebbende het alleenrecht tot begraven heeft.
In tegenstelling tot bij de algemene graven kan men bij familiegraven de volledige oppervlakte van het graf benutten voor een gedenkteken of beplanting.
Ook hier geld weer dat de meeste begraafplaatsen voorschriften hanteren waarin de mogelijkheden voor het gedenkteken zijn vastgelegd.

Kindergraven
Omdat de ouder(s) vaak voor het kindergraf iets willen met een erg persoonlijke uitstraling laat de beheerder van de begraafplaats vaak veel vrijheid bij de inrichting van het kindergrafje.


* Om u beter van dienst te kunnen zijn, adviseren wij u, bij een bezoek aan onze toonzaal, de gegevens van de begraafplaats mee te nemen (o.a. naam rechthebbende, vak- en grafnummer).
 

 
   

 

                         copyright © 2006